Organisasjon

Arrangement

Dag Rydland

Administrasjon 1

Per Godvik

 

Administrasjon 2

Jonathan Varela Byrkjenes

Økonomi

Dag Rydland

Marked

Eddie M. Ebbesvik

Bli publikum under

Trond Mohn Games 2022