Media

For presseakkreditering, vennligst kontakt:

Per Godvik

Email: per.godvik@gmail.com

Telefon: +47 971 58 279

Bli publikum under

Trond Mohn Games 2022