Uten frivillige stopper Trond Mohn Games

08/09/2021
Ann Karene Rasmussen

Mange har falt ut av den organiserte idretten som følge av koronapandemien. Nå jobbes det målrettet for å få frivillige, barn og unge tilbake.

– Dessverre viser rapportene at frafallet har vært stort under pandemien, sier Eddie M. Ebbesvik, daglig leder i Hordaland friidrettskrets.

Han legger til:

– Enkelte unge er spesielt utsatt når koronaen stenger ned aktivitetene våre. Den ekstra støtten og de trygge rammene idretten har gitt dem, har vært begrenset siden 2020. Nå gjelder det å få så mange som mulig tilbake til fellesskapet. 

Tilbake til idretten

Norges idrettsforbund  har lansert «Tilbake til idretten» som har som mål om å ha like høy deltakelse i den organiserte idretten i 2022 som i 2019.

– Dette er ikke gjort over natten, men det blir en markering lørdag 25. september med åpne idrettsarrangementer over hele landet, sier Ebbesvik. 

I juni presenterte Norges Idrettsforbundet alarmerende tall om frafallet i idretten i 2020. Antall medlemskap gikk ned med 9,6 prosent, noe som utgjør nesten 200 000 medlemmer.

– Å få tilbake utøverne og de frivillige blir jobb nummer én. Alle trinnene i myndighetenes gjenåpningsplan må treffe idretten riktig, samt at det krever gode rammevilkår og viktige strategiske prioriteringer fra myndighetene, kommunene og idretten, uttalte idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding i juni.

– Jeg har knapt nok noen dekkende ord for å beskriver Trond Mohn og hans giverglede

Eddie M. Ebbesvik

Hyller de frivillige

Ebbesvik som også sitter i organisasjonskomiteen for Trond Mohn Games, er ikke i tvil om hva de frivillige betyr for idretten. 

– Det er få, om noen idrettsarrangementer i det hele tatt, som kan gjennomføres ute de frivillige, sier han og slår fast:

– Alle er like viktige. Enten du er stevneleder, tidtaker eller parkeringsvakt. Men vi må hele tiden sørge for at vi har nok frivillige i rekkene. Koronaene har nok resultert i et etterslep i rekrutteringen. Vi ønsker at flere tar kurs slik at de kan fylle ulike roller på friidrettsarenaene, som for eksempel  dommere og startere. 

Tilbake til idrettslagene

Det er idrettslagene Norna-Salhus, Gular og Gneist som eier Trond Mohn Games og som stiller med frivillige. Alle inntektene fra det internasjonale idrettsstevne går tilbake til klubbene.

– Dette er helt i Trond Mohns ånd. Dugnad, frivillighet og å gi tilbake, sier Ebbesvik.

– Hva synes du forresten om hovedpersonen selv?

– Jeg har knapt nok noen dekkende ord for å beskrive Trond Mohn og hans giverglede. Jeg håper han virkelig forstår selv hvor mye han har betydd for barn og unges oppvekstsvilkår. For alle involverte, er det en ære å få være med å arrangerer Trond Mohn Games.